پیدا

2087.maybe im addicted

درخواست حذف اطلاعات

توی پلیر آهن یم که تگ ژانرشون blues بود رو پیدا و دیدم که بله! addicted انریکه سبک بلوزه. و خب واقعا چی بهتر از این آهنگ. + "خوب شد" همایون شجریانم ژانرش خورده بلوز. نمیدونم تا چه حد میتونه درست باشه.